Gwarancje

Części zamienne produkowane przez ROTOR-CENTRUM s.c. objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.
Gwarancja nie obejmuje:
  1. Wad wynikających z normalnego zużycia,
  2. Wad powstałych w trakcie montażu lub wynikających z nieprawidłowego montażu,
  3. Wad wynikających z montażu części zamiennej w urządzeniu innym niż jej przeznaczenie,
  4. Wad powstałych w wyniku zużycia lub zniszczenia elementów współpracujących,
  5. Wad powstałych w skutek eksploatacji narzędzia niezgodnej z zaleceniami producenta.